Rugsėjo 14 dieną darželyje svečiavosi Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė bei vyriausioji specialistė Judita Steponavičienė.

Savivaldybės atstovai lankėsi atnaujintoje ikimokyklinio ugdymo grupėje, kurioje buvo atliktas remontas, įsigyti nauji baldai. Apžiūrėję patalpas, susipažinę su grupės ugdytiniais, kartu pažaidę ir pasivaišinę šilta arbata, svečiai įteikė atminimo dovanas vaikams ir pedagogams.

 

Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepononiui ir administracijai už skirtas lėšas „Ežiukų“ grupės remontui. Atnaujinta grupe džiaugiasi vaikai, pedagogai ir tėveliai.

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos                                                                       2017-09-12 Nr. 56 (5.9)

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotojai Astai Kascėnienei

 


DĖL ATRANKOS ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, s k e l b i u pretendentų atranką Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojų pareigoms užimti:

Darbo krūvis - 1 et; darbo sutartis - terminuota; kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 22 d. adresu A. Povyliaus g. 12, Radviliškis, tel. pasiteiravimui - 8 422 54669, el. p. rdl.eglute@gmail.com .

 

Pretendentas iki 2017 m. rugsėjo 22 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Paskutinės darbovietės rekomendaciją.

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atranka vyks 2017 m. rugsėjo 26 d. 14.00 val. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų kambaryje.

 

 

Direktorė                                                                                                                Elvyra Lina Venckienė

 

 

Skambančios muzikos garsais bei puikia nuotaika paslaptingosios gėlių fėjos pasitiko į darželį atvykstančius ugdytinius ir jų tėvelius. Nors rytas buvo apniukęs, bet vaikų veidus puošė plačios šypsenos, kurie drauge su fėjomis įsiamžino specialiame plakate.  Savo pirštų pagalba vaikai ir jų tėveliai papuošė darželio simbolį – eglutę.

 

Tegul ši rugsėjo pirmoji būna kupina geros nuotaikos ir neišdildomų įspūdžių! 

 
 
Sprendimas UAB "EGV kompanija" www.egv.lt 8-422-50683